Ekonomické služby

Přehled ekonomických služeb

V této oblasti nabízíme pomoc v následujících bodech:

 • vedení podvojného účetnictví dle platných předpisů
 • zpracování roční uzávěrky
 • zajištění registrace na finančním úřadu
 • zpracování všech potřebných daňových přiznání
 • uzavírání dohod o provedení práce
 • vystavení potvrzení o příjmu zaměstnancům
 • mzdová agenda, vč. spolupráce se zdravotními pojišťovnami
 • vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • příprava podkladů pro vymáhání nedoplatků, případně úroků z prodlení
 • zpracování předpisů plateb pro jednotlivé vlastníky
 • zpracování kompletního vyúčtování pro jednotlivé vlastníky, následné stanovení záloh
 • vystavení potvrzení o příjmu z pronájmu společných částí domu pro jednotlivé vlastníky
 • zajištění plateb SIPO
 • smlouvy o nájmu společných částí domu
 • smlouvy o nájmu nebytových prostor (včetně vyúčtování)

Vyúčtování služeb provádíme do konce měsíce dubna. Vratky přeplatků po uplynutí lhůty pro reklamace.

Minimálně 4x ročně předáváme kompletní přehledy hospodaření domů. V případě požadavku zajistíme i měsíční zasílání hospodaření včetně salda.

Kvalita těchto podkladů významně napomáhá získání případného investičního úvěru. V této oblasti jsme také partnerem pro úvěrující banku.