Profesionální předseda

společenství

Profesionální předseda SVJ

Máte problém zvolit předsedu vašeho společenství? Nevadí, využijte naší služby "profesionální předseda SVJ". Profesionální předseda pracuje pro váš dům a plně 
zastoupí stávající výbor ve všech oblastech.


Uzavírá smlouvy

Profesionální předseda uzavírá smlouvy s jednotlivými subjekty podle pravidel určených shromážděním.

Informuje vlastníky

Pravidelně informuje vlastníky o aktuálním dění v domě prostřednictvím nástěnky, emailu a osobních setkání 1x za měsíc.

Optimalizuje náklady

Předseda aktivně vyhledává příležitosti k úsporám ve všech oblastech správy a údržby domu 
při zachování kvality. 

Dohlíží na finance

Předseda dohlíží na včasné plnění závazků společenství, povinností vůči třetím stranám, včetně uplatňování pohledávek společenství.

Svolává shromáždění

Profesionální předseda připravuje podklady, rozesílá pozvánky, řídí průběh jednání a hlasování shromáždění vlastníků.

Hlídá legislativu

Sleduje aktuální platnou legislativu a dle toho kontroluje vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a plnění daňových povinností společenství.

Kontaktujte nás

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.