Ostatní služby

Seznam nabízených základních služeb

Na úseku služeb Vám zajistíme:
  1. jednání s dodavateli elektřiny, vody, plynu
  2. zajistíme provoz výtahu dle platné legislativy (odborné prohlídky, revize, inspekční prohlídky, opravy, modernizace)
  3. odbornou likvidaci odpadů dle platné legislativy (zákon o odpadech 185/2001 Sb. )
  4. zajištění funkčnosti STA (společné televizní antény)
  5. zajištění úklidu domu a přilehlého prostranství
  6. další služby dle požadavku vlastníků bytových jednotek SVJ
  7. stavební dozor